Trykprøvning

I forbindelse med ønsket om at nedsætte CO2 udledningen, har man i 2006 indført i bygningsreglementet en grænseværdi for, hvor utæt en ny bygning må være. Herved er der nu mulighed for at kontrollere tætheden ved en trykprøvning. Trykprøvningen må først foretages, når bygningen er færdig. Bygningsreglementerne kræver egentligt kun, at der udtages stikprøvekontroller af de nye byggerier. En del kommuner har efterhånden skærpet kravet og kræver trykprøvning af alle nye bygninger, der opvarmes.

Der er 2 primære årsager til, at en tæt bygning er vigtig

  1. Nye bygninger er så godt isolerede, at utæthederne bliver en stor faktor for varmeregningen. Ligeledes vil utætheder vil til gene for komforten i bygningen, da de kan mærkes som træk.
  2. Med de store isoleringstykkelser, der bruges i nye bygninger i dag, er det ekstra vigtigt, at klimaskærmen er tæt. Slipper varm indeluft forbi dampspærren, vil der ske en kondensering i isoleringslaget, som man kender den indvendigt på termoruder. Denne fugtophobning giver gode forhold for dannelse af svampesporer.

I byggefasen

Det kan være en god investering at bestille en forprøve, hvor tætheden kontrolleres, inden byggeriet kommer for langt, og eventuelle fejl kan rettes uden de store omkostninger.

Vi har gennem mange års trykprøvninger stor erfaring med at finde utætheder og udpege områder, som kan kræve ekstra fokus. Her bruger vi bl.a. også termografi eller røg.

Ulemper ved de tætte bygninger

Dansk Energisyn er flere gange blevet kontaktet af bygherrer, som ikke kan forstå, at der trækker i deres nye bolig, når der foreligger en godkendt trykprøvning.

Problemet opstår, når der tændes for emhætten, som måske suger 800-1.200 m³ i timen. Den udsugede luft erstattes gennem utæthederne, og sker det gennem f.eks. stikkontakter, betjeningspaneler til indbygningstoiletter, kan det føles meget ubehageligt. Én beskrev betjeningspanelet som en ”håndtørrer”.

Løsningen er simpel. Åbn altid et vindue ved brug af emhætte. Så virker emhætten også langt bedre.