Selve trykprøven

En trykprøve må først laves, når byggeriet er færdigt. Så dampspærren skal være ”pakket ind”, alle gennemføringer er udført, og fuger er færdige.

Sådan håndteres de forskellige åbninger i klimaskærmen

  • Åbninger for naturlig ventilation lukkes (ikke tapes)
  • Ventilationsanlæg slukkes og forsegles
  • Emhætte og udsugning slukkes og forsegles
  • Vinduer, døre, lemme og lign. i klimaskærmen lukkes
  • Der tjekkes, at der er vand i vandlåse
  • Øvrige åbninger f.eks. afløb uden vandlåse forsegles

Sådan foregår en trykprøve

En fleksibel tekstildør justeres til, så den passer i en åben udvendig dør. I døren monteres der en ventilator, der styres via et måleinstrument, der er tilsluttet en PC.

Udstyr klar til en trykprøve

Ved at lave en trykforskel mellem ude og inde beregner udstyret, hvor utæt bygningen er ud fra, hvor meget luft ventilatoren skal flytte for at opretholde trykforskellen.

Der laves både en under- og overtrykstest, hvor der under hver test laves flere målinger ved forskellige trykforskelle. Det er gennemsnittet af de 2 tests, som danner grundlag for resultatet.

Trykprøvning af store bygninger

Når store bygninger skal trykprøves, kan man bruge flere blæsere til testen, hvis det er nødvendigt. Softwaren, som Dansk Energisyn bruger, kan håndtere op til 24 blæsere i én test. Det giver mulighed for at teste op til 84.000 m², hvis byggeriets tæthed ligger på BR15-kravet på 1,0 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal. Ligger tætheden på 0,5 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal, kan der testes et areal på 168.000 m². Det skyldes, at tæthedskravet i Danmark er defineret på gulvarealet.

Interne utætheder kan få stor betydning

Det giver klart det bedste resultat, hvis bygningen bliver testet som én helhed, men det er ikke altid muligt. Ved f.eks. et lejlighedsbyggeri, hvor hver lejlighed har direkte adgang fra det fri, får eventuelle interne utætheder pludselig få stor betydning.

Da kravet er defineret på selve klimaskærmen kan man eliminere de interne utætheder ved at lave tilsvarende tryk i de omkringliggende lejligheder med flere ventilatorer. I praksis fungerer det sådan, at alle ventilatorer styres af samme enhed, men der registreres kun data fra den midterste lejlighed, som ønskes testet.

Denne måde at teste på koster selvfølgeligt mere. Gør det så, at byggeriet ikke dumper trykprøverne, er det en lille pris at betale…