Energimærkning af eksisterende bygninger

Dansk Energisyn tilbyder energimærkning af alle de typer bygninger, der er omfattet af kravene om energimærkning i henhold til ”Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger” – BEK nr. 1027 af 29/08/2017.

Et energimærke på en eksisterende bygning giver både en samlet vurdering om bygningens energimæssige tilstand. Energimærkningsrapporten indeholder beskrivelser af konstruktioner og installationer samt forslag til energiforbedringer. Brug energimærkningen til at finde ud af, hvordan din bolig bruger mindre varme, og hvordan du får et sundere hus.

Det er i Danmark lovpligtigt, at der skal foreligge et gyldigt energimærke, hvis:

  • en bygning skal sælges
  • der udlejes en hel eller dele af en bygning i mere end 4 uger.

Et energimærke er gyldigt i 10 år, og kan genbruges i gyldighedsperioden, hvis der ikke er sket væsentligt ændringer i klimaskærm eller installationer.

Søg på SparEnergi.dk efter gyldige energimærker

Energimærkningen sker efter standardiserede beregningsregler, så f.eks. alle enfamilieshuses energibehov direkte kan sammenlignes. Det faktiske varmeforbrug har ingen indflydelse på energimærkningen, og det indgår kun i energimærkningsrapporten som en oplysning. Det kan afvige fra det beregnede forbrug afhængigt af antal beboere, forbrugsmønster og alder. F.eks. indgår kældre, som kan opvarmes, altid som værende opvarmet gennem hele året til 20 °C. Det er dog i praksis sjældent tilfældet, medmindre kælderen er en del af beboelsen.

Indsamling af oplysninger til energimærkning

Inden vi ankommer til en besigtigelse har vi undersøgt, hvad der foreligger af tegninger og relevante oplysninger i kommunens byggesagsarkiv. Kan ejeren supplere med oplysninger om f.eks. efterisolering i lukkede konstruktioner, vil dette altid højne kvaliteten af energimærkningen.

Læs om energimærker til nybyggeri