Gældende lovkrav

Dansk Energisyn udfører trykprøvning efter de gældende normer DS/EN 13829 (til og med BR10) og DS/ISO 9972:2015 (BR15 og frem). Tæthedskrav er i Danmark baseret på det opvarmede bruttoetageareal, og er defineret i bygningsreglementerne.

Tæthedskrav ved 50 Pa (gennemsnit af under- og overtryk)

  • BR10 – maks. 1,5 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal
  • Bygningsklasse 2015 (BR10) og BR15 – maks. 1,0 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal
  • Bygningsklasse 2020 – maks. 0,5 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal

For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, kan en maksimal volumenstrøm gennem utætheder på 0,3 l/s pr. m² klimaskærm benyttes som alternativ.

Trykprøven skal foretages af en uvildig og kvalificeret bygningstester.

Hvornår er der krav om trykprøvning

  • Hvis det er stillet krav herom i byggetilladelsen
  • Hvis der indregnes en bedre tæthed i energirammeberegningen

Det er kun muligt at indregne tætheden i energirammeberegningen for de områder, hvor der er mekanisk og balanceret ventilation i bygningen.

Bemærk, at det fra BR15 kun er tilladt at indregne en bedre tæthed for de arealer, hvor der foreligger dokumentation for tætheden. Foreligger der ingen dokumentation, benyttes 1,5 l/s pr. m² i energirammeberegningen. Kort sagt, så bliver man ”straffet” i beregningen, hvis der ikke testes.

Energistyrelsen åbner dog en lille dør på klem på dette punkt. De godkender, at gennemsnitsresultater må indregnes for det samlede areal, hvis der foreligger en dispensation for dette fra byggemyndigheden. De ser gerne, at byggemyndigheden aktivt tager stilling til dette.

Kravet om tæthed er snart 60 år gammelt

Op gennem tiderne har det siden bygningsreglementet fra 1961 været et krav, at udvendige bygningsdele skulle være tilfredsstillende vindtætte, således at varmetabet ikke forøges væsentligt som følge af blæst. Det har været indskrevet i alle efterfølgende bygningsreglementer.

Indtil 2006 har det altid været spørgsmålet, hvad er tæt? Hvordan kunne man definere tæt?

Snyd med trykprøver og resultater

Der høres desværre jævnligt om, at der er fuskes med trykprøver. Enten har den pågældende tryktester slet ikke været på pladsen (en såkaldt ”sofatest”), eller også er der fusket med tallene. Der stilles desværre ingen uddannelseskrav til en tryktester i øjeblikket, så alle vil i princippet kunne købe udstyr og gå i gang. Ifølge BR15 skal man være uvildig og kvalificeret, men…

Dansk Energisyn er pt. i gang med at blive ISO9001 certificeret indenfor trykprøvning, da der ikke skal være tvivl om kvaliteten af vores arbejde. Vi arbejder efter reglerne!!!

Ingeniøren har bragt flere artikler om problemet med snyd – links til artiklerne herunder:

Sjusk og fusk med trykprøver giver pivutætte huse landet over

Entreprenører kan selv vælge, hvem der skal trylle deres bygning tæt

Tryktester taget i taltrylleri

Ren besked til husejer: Alle snyder med trykprøvning